GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

BAYBURT GRUP AŞ, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.
BAYBURT GRUP AŞ, 18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkan sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup BAYBURT GRUP AŞ, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.
Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, BAYBURT GRUP AŞ Web Sitesi ziyaretçileri, genel istek ve taleplerini şirket yetkililerine iletebilmek için ad, soyad, telefon ve e-posta adres bilgilerini, web sayfasında belirtilen elektronik formlara yazmaktadır.
Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak BAYBURT GRUP AŞ, sorumlu bir tutum sergileyecektir. BAYBURT GRUP AŞ’nin bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

  • BAYBURT GRUP AŞ’nin veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
  • yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
  • web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,
  • şirket haber bültenlerini ve duyuruları paylaşmak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak BAYBURT GRUP AŞ açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.
BAYBURT GRUP AŞ’nin kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.
Bu beyan sadece BAYBURT GRUP AŞ tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.


Bağlantı

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde BAYBURT GRUP AŞ tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde BAYBURT GRUP AŞ ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda BAYBURT GRUP AŞ, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde BAYBURT GRUP AŞ’nin sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.


Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

BAYBURT GRUP AŞ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. BAYBURT GRUP AŞ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, BAYBURT GRUP AŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.bayburtgrup.com.tr adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak BAYBURT GRUP AŞ’ne iletebileceklerdir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Çerez Kabul