ENERJİ

BAYBURT ENERJİ


Dünyada və ölkəmizdə gedərək artan enerji ehtiyacının qarşılanmasına yönəlmiş beynəlxalq və regional tədqiqatların dəyərləndirilməsi nticəsində 11 yanvar 2005-ci il tarixində qrup daxilində qurulan firma, enerji istehsalı və satışında bərpa oluna bilən enerjiyə üstünlük verir. İnvestisiyalarını və tədqiqatlarını hidroelektrik, günəş, külək və geotermal sahəsində cəmləşdirən firmanın hədəfi qısa vaxtda ümumi quraşdırılmış gücünü 100 MVt -dan çox artırmaqdır.


Hidroelektrik Stansiyası(HES Layihələri)


Fəaliyyətdə olan Layihələr

BAYBURT HES

YILDIRIM HES

İnvestisiya Mərhələsindəki Layihələr

Aydıntepe HES

Pasinler HES


HES Layihələri - Fəaliyyətdə olan Layihələr


BAYBURT HES

• 1 fevral 2010-cu il tarixindən etibarən istehsala keçən Bayburt Hidroelektrik stansiyamızın (HES),  3×4,877 MVt, ümumi quraşdırma gücü 14,631 MVt-dır.

• Bayburt vilayəti Çoruh çayı üstündə stansiyanın proqnozlaşdırılan illik ortalama istehsal gücü 51.500.000 kWh-dir.

YILDIRIM HES

• 29 sentyabr 2012-ci il tarixindən etibarən istehsala keçən Yıldırım Hidroelektrik stansiyasımızın (HES),  3×3,559 MWe, ümumi quraşdırılma gücü 10,677 Mwe-dir.

• Bayburt Vilayəti Çoruh çayı üzərindəki stansiyanın proqnozlaşdırılan illik ortalama istehsal gücü  33.300.000 kWh-dir.


HES Layihələri - İnvestisiya Mərhələsindəki Layihələr


• Aydıntepe HES Layihəsi 02.12.2015--ci il tarixində önlisenziya aldı və lisenziya almaq üçün işlər davam edir. Bayburt Vilayətinə qurulması planan layihənin, 2×3,69 Mwe və 1×1,22 MWe, ümumi quraşdırma gücü  8,60 MWe-dir. Proqnozlaşdırılan illik istehsal miqdarı 23.020.000 kWh-dir.

• Pasinler HES Layihəsi Ərzurum Vilayətində qurulması planlaşdırılıb, layihənin mümkünlüyü Dəyərləndirmə mərhələsindədir. 12 MWe quraşdırılma gücündə olması planlaşdırılır.


Günəş Enerjisi (GES Layihələri)


Fəaliyyətdə olan Layihələr

KEMALPAŞA GES

İnvestisiya Mərhələsindəki Layihələr

TAŞGESİĞİ GES

MANİSA-TURGULT GES

GES Layihələri - Fəaliyyətdə olan Layihələr

KEMALPAŞA GES

• 29 mart 2017-ci il tarixindən etibarən istehsala keçən Kemalpaşa Günəş Enerjisi stansiyasımızın (GES),  2×0,75 MWp, ümumi quraşdırılma gücü 1,50 MWp-dir.

•  İzmir Vilayətində Kemalpaşa kəndindəki stansiyanın, proqnozlaşdırılan ortalama illik istehsal gücü 2.370.000 kWh-dir.

GES Layihələri - İnvestisiya Mərhələsindəki Layihələr

• Taşgesiği GES Layihəsi önlisenziya aldı və lisenziya alınması üçün işlər davam edir. Antalya vilayətinin Korkuteli kəndidə qurulması planlanan layihənin quraşdırma gücü 13,25 MW-dır. Proqnozlaşdırılan illik istehsal miqdarı 24.000.000 kWh-dir.

• Manisa Turgutlu GES Layihəsi, Manisa vilayətinin Turgutlu kəndində qurulması planlaşdırılıb, Rəhbərliyin qərarına əsasən Lisenziyasız Layihələr daxilində qiymətləndirilərək,  2×1,091 MW ve 1×0,877 MW, ümumi quraşdırma gücünün  3,059 MW olması planlaşdırılır. Proqnozlaşdırılan illik istehsal 4.800.000 kWh-dir.


Çerez Kabul